Svarene på dine spørgsmål

FAQ

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål

 ... i forbindelse med ansøgning af LAG midler og udbetaling af tilskud ved projektafslutning.
Finder du ikke svar på dit spørgsmål her, så kontakt din LAG koordinator:

LAG midlerne kan søges af både privatpersoner, foreninger, små virksomheder og kommuner.

Du kan søge tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling inden for følgende temaer:

 1. Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
 2. Erhvervssamarbejde.
 3. Innovation.

Du kan søge tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne inden for følgende temaer:

 1. Basale servicefaciliteter.
 2. Fornyelse i landsbyer.
 3. Innovation.

LAG kan for eksempel give tilskud til at:

 1. starte eller udvikle en lille virksomhed fx en fødevarevirksomhed med lokale råvare.
 2. Skabe aktiviteter for turister, som fx faciliteter eller ture
 3. Udvikle kultur- og fritidstilbud, som fx en multibane eller et kulturhus i landsbyen.
 4. Lave små naturprojekter, som fx vandre- og naturstier.

Det er vigtigt at dit projekt opfylder kravene i vores udviklingstrategi, som du kan læse her.

Der kan ikke ydes tilskud til:

 1. Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde der udføres i forbindelse med almennyttige projekter.

 2. Køb af brugt udstyr og brugt materiel, medmindre ministeriet har meddelt tilladelse hertil.

 3. Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, medmindre ministeriet har meddelt tilladelse hertil.

 4. Udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud.

 5. Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

 6. Finansierings- revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra ministeriet.

 7. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

 8. Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.

 9. Driftsudgifter, herunder husleje, med mindre ministeriet har meddelt tilladelse hertil.

 10. Simple genanskaffelser.

 11. Udgifter forbundet med jordbrugsproduktion.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har offentliggjort et ansøgningsskema, en vejledning og en bekendtgørelse, som du skal bruge, når du søger om tilskud gennem LAG Struer-Holstebro.
Det kan også være en god ide at se dissee videoguides til at forstå selve ansøgning processen.

Har du et godt projekt, anbefaler vi at du kontakte din LAG koordinator, som kan afgøre om dit projekt er støtteberettiget og hjælpe dig med din ansøgning. Vi forventer dog, at du læser eller har læst vores lokale udviklingsstrategi inden du udfylder ansøgningsmaterialet - da det er et krav for at kunne opnå tilskud, at dit projekt bidrager til at opfylde målene strategien.

Du kan læse vores strategi her.

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet skal du sende det sammen med relevante bilag til din lokale LAG.

Send altid din ansøgning i god tid i forhold til ansøgningsfristen, så  er du med til at sikre at din koordinator kan nå at gennemgå den inden den fremlægges for bestyrelsen.

Du kan se ansøgningsfristen for næste ansøgningsrunde her.
I den gule boks til højre finder du relevante dokumenter og vejledninger.

Når dit projekt er færdigt, skal du sende det færdige materiale til din LAG koordinator, som gennemgår det og godkender din udbetalingsanmodning inden den sendes videre til ministeriet, som slutbehandler din anmodning.

Når ministeriet har behandlet din udbetalingsanmodning  sender de dig et brev med godkendelse af anmodningen og overføre penge til jeres nemkonto.