Hvem er LAG Struer-Holstebro?

LAG Struer-Holstebro er en forening, der skaber udvikling og innovation i lokalsamfundet ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Vi støtter kun projekter med et budget på mere end 100.000 kr. og generelt kan der højest søges om 450.000 kr. i LAG-støtte pr. projekt.

Se vores folder om hvordan du søger midler til dit projekt her.

Husk reglerne for skiltning jf. dit tilsagns brev og vejeledningen. Du kan finde diverse skabeloner og logo på LIV og Land hjemmesiden eller link nedenfor. 

Er dit projekt færdigt, så findes de sidste nye skemaer til brug for udbetaling og skabeloner og logo her.

Nye projekter i år