De lokale aktionsgrupper er udpeget af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og modtager midler fra EU. I Danmark er der 26 lokale aktionsgrupper, mens der er mange flere i hele EU.

De Lokale aktionsgrupper (LAG) er organiseret som foreninger, der - i samspil med lokale borgere og andre foreninger - skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter og fiskeriområder.

Hver LAG får årligt stillet et budget til rådighed fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og EU, som skal bruges til at støtte gode lokale projekter og til drift af foreningen.

Der er LAG'en der indstiller støtteegnede projekter til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som efterfølgende foretager en kontrol af projekterne og sender ansøger det endelige tilsagn. Det er også Plan- og Landdistriktsstyrelsen der behandler udbetalingsanmodninger og udbetaler tilskuddet til ansøgers NEM konto.

På Plan- og Landdistriktsstyrelsen egen hjemmeside plst.dk kan du læse meget mere om Plan- og landdistriktsstyrelsen, LAG generelt og finde vejledninger i forbindelse med din ansøgningen, skiltning og projektafslutning.

KONTAKT Styrelsen

Se mere på www.Livogland.dk/kontakt


Generelle spørgsmål

Netværkscentret

E-mail:netvaerkscenter@plst.dk
Telefon: 41 71 78 30 / 41 71 78 30
Vores hotline er åben alle hverdage mellem 10 og 12

 

Spørgsmål vedr. konkrete sager

LAG-tilskud

E-mail: lagtilskud@plst.dk
Tlf.: 91 34 52 52
Telefonen er åben fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00.