Udviklingstrategien tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer der ligger i Struer og Holstebro kommune. Den beskriver lokalområdets særlige situation og præsenterer de centrale målsætninger.

Strategien indeholder også en beskrivelse af de aktiviteter, der skal føre til målene og en plan for, hvordan vi kan involvere borgere, virksomheder, organisationer, foreninger, myndigheder og andre lokale partnere i at gennemføre målene.

Desuden indeholder strategien et budget og en tidsplan.

Download stategien

LAG Struer-Holstebro har udarbejdet en strategi for udviklingen af området.

Lokaludviklingsstrategi