Du kan søge om tilskud til dit projekt hos LAG Struer-Holstebro.
På denne side kan du finde materialer, vejledninger, og øvrig vigtig information som du skal bruge, inden du ansøger.

Før du søger

Hvis du har en idé til et projekt og du kunne tænke dig at søge økonomisk støtte gennem LAG Struer-Holstebro, anbefaler vi at du læser vores lokale udviklingsstrategi samt vejledningen, inden du udfylder ansøgningsmaterialet - da det er et krav for at kunne opnå tilskud, at dit projekt bidrager til at opfylde målene i den lokale udviklingsstrategi.

Du kan finde ansøgningsmaterialet i boxen "vigtige dokumenter".

Ansøgningsmaterialet er omfattende og kan måske virke en smule uoverskueligt.

Husk derfor at din lokale LAG koordinator sidder klar til at hjælpe dig igennem samt svare på spørgsmål.

Vi har også samlet en række ofte stillede spørgsmål til ansøgningsprocessen, se FAQ.

 

HVORDAN TILGÅR DU ANSØGNINGSSYSTEMET

Du starter din ansøgning her:

TAST-SELV PÅ LANDBRUGSSTYRELSENS HJEMMESIDE

Du skal have et MitID/NemID knyttet til virksomheden.

Du skal også bruge LAGens CVR. nr. når du opretter dig (cvr. nr. 43187317), således du kommer ind under vores geografiske område.

Her kan du se videoguides til selve ansøgningsprocessen.

 

Efter du har søgt

Når du har sendt din ansøgning, modtager du en automatisk kvittering fra CAPTAS eller ansøgningssystemet. Herefter modtager du en personlig kvittering fra LAG Koordinatoren, som nu gennemgår materialet og indstiller din ansøgning til bestyrelsen. Det er nu op til bestyrelsen at behandle og vurdere om din ansøgning skal indstilles til støtte. Bestyrelsen bruger et fastlagt pointsystem efter følgende punkter:

 • Projektbeskrivelse
 • Synlighed
 • Relevans
 • Samarbejde
 • Lokal forankring
 • Samarbejde
 • Innovation
 • Bæredygtighed
 • Effekter

 

Såfremt din ansøgning indstilles til støtte, sendes den videre til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som endeligt skal behandle og godkende din ansøgning.

Vær opmærksom på at der fra ansøgningsfristens tidspunkt kan gå op til 2 måneder inden du får endeligt svar på din ansøgning.

 

Prioriteringskriterier

LAG Struer-Holstebro anvender disse 9 prioriteringskriterier i forbindelse med tildeling af tilskudsmidler til relevante projekter. Prioriteringskriterierne er udarbejdet og fastsat af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. LAG Struer-Holstebro har ikke ønsket yderligere lokale prioriteringskriterier.


1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for ordningen
- Ligger projektet inden for aktionsgruppens udviklingsstrategi og inden for ordningen jf. bekendtgørelsen?


2. Projektbeskrivelse
- Hvordan er helhedsindtrykket af projektet, er det et godt projekt?
- Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet?
- Fremgår projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, m.v. af ansøgningen?


3. Er projektet fuldt oplyst?
- Er projektet fuldt oplyst?
- Er der tilbud på relevante udgifter, har projektet de relevante tilladelser, lejekontrakt, m.v.?
- Foreligger der en god forretningsplan og driftsbudget gældende for erhvervsprojekter?


4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
- Er ansøger troværdig og i stand til at gennemføre et LAG eller FLAG projekt?
- Har ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?


5. Lokal forankring og samarbejde
- Er projektet forankret i lokalsamfundet, fx ved brug af lokale ressourcer og netværk?
- Skaber projektet nye netværk i lokalområdet?
- Skaber projektet nye formelle samarbejder?
- Er samarbejdspartnerne relevante?
- Vil de styrke området og projektet?


6. Nyhedsværdi og innovation
- Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder?
- Tilfører projektet nyskabende elementer som fx nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud etc. til vores område?


7. Projektets levedygtighed
- Har projektet et længerevarende perspektiv, og er det levedygtigt efter projektperiodens afslutning?
- Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling?


8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)
- Vil aktionsgruppens midler gøre en forskel ift. at realisere projektet?
- Vil projektet blive til noget uden støtte?
- Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen?
- Bliver projektet bedre/større?


9. Projektets effekt
- Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?

FAQ

I vores FAQ finder du svar på de mest almindelige spørgsmål.

Gå til FAQ'en

Ansøgningsrunder i 2024

Der er to planlagte ansøgningsrunder i 2024:

 • TORSDAG DEN 29. MARTS 2024 KL. 12.00

 • TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2024 KL. 12.00

HUSK du må gerne fremsende din ansøgning så tidligt som muligt, så der er tid til en snak, hvis behov for dette........

Læs ALTID vejledningen inden du søger.

Se videoguides til ansøgningsprocessen.

Kontakt koordinator Alex Würtz hvis du har spørgsmål til ansøgningsmaterialet.

Send en mail

Bliv medlem

Som medlem af LAG Struer-Holstebro har du mulighed for at deltage i foreningens generalforsamlinger med stemmeret. Du skal blot være bosiddende i en af de to kommuner og være over 15 år. Det er gratis at være medlem af LAG Struer-Holstebro.

Send os en mail