INVITATION

Stiftende generalforsamling sker den 08.06.2022 i klokken 19:00 i Langhøjhallen, Bækvej 2, 7600 Struer.

Dagsorden:

  1. Velkomst ved Kim Bak Kristensen
  2. valg af dirigent og stemmetællere

3.valg af referent

4.Orientering om LAG etablering

  1. forslag til vedtægter
  2. valg af bestyrelsesmedlemmer (4 fra Struer og 4 fra Holstebro, samt to suppleanter )
  3. valg af formand
  4. valg af revisor
  5. eventuelt

TILMELDING er nødvendigt af hensyn til bestilling kaffe & brød på e-mail: infor@lag-struer-holstebro.dk senest den 03.06.2022 klokken 12:00

LAG Struer - Holstebros ordinære generalforsamling

Samtlige personer på genvalg blev valgt ifm den ordinære generalforsamling og Kim Bak Kristensen blev genvalgt som formand.

Generalforsamlingen blev efterfulgt af et informationsmøde vedr. kommende program periode (2023 - 2027).

Der blev besluttet at der straks ansøges om godkendelse af en ny lokal aktionsgrupper der dækker de to kommuner Struer og Holstebro. Derudover, at der indgås en aftale med FLAG Vestjylland om et samarbejde.