LAG Struer-Holstebro inviterer til ordinær generalforsamling onsdag den 10.04.2024 kl. 19.00 i Sir-Lyngbjerg Centret.

Af hensyn til bestilling af forplejning, er der et krav om tilmelding, som skal ske senest søndag den 7. april 2024 til e-mail: info@lag-struer-holstebro.dk (gerne før).

 

Aftenens program:

Velkomst v/ Kim Bak Kristensen, formand
Dagsorden for LAGens ordinære generalforsamling:
1. Præsentation af bestyrelsen
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
4. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter.
i. På valg fra Struer: Calle Schmidt & Christian Eilskov Jensen (begge modtager genvalg)
ii. På valg fra Holstebro: Mette Dahl Vestergaard & Kim Bak Kristensen (begge modtager genvalg)
8. Valg af forperson.
9. Valg af godkendt revisor.
10. Eventuelt.

Kaffepause med forplejning midtvejs.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dette kan ske via e-mail: info@lag-struer-holstebro.dk eller via almindelig post til LAG Struer-Holstebro, Nupark 51, 7500 Holstebro. LAG Struer-Holstebro er uden ansvar for forsinkelse fra postvæsnets side.

Vil du deltage i afstemning kræver det, at du er medlem af LAG Struer Holstebro.
Medlemskab er gratis og kan tegnes ved indgangen.

 

TILMELDING:

SENEST 7/4 til info@lag-struer-holstebro.dk

 

Hvor:

Sir-Lyngbjerg Centret, Sirvej 4B, 7500 Holstebro