Status på opstart af nye aktionsgrupper

Der har nu været afholdt to møder i Indstillingsudvalget for lokale aktionsgrupper, den 1. februar og den 1. marts 2023. 24 lokale udviklingsstrategier er nu godkendt. LAG Struer – Holstebro fik udviklingsstrategien godkendt på mødet den 01. februar 2023.