Vi har lige inden Jul indsendt vores nye Lokale Udviklings Strategi til godkendelse. Grundet ny regeringsdannelse har der været forsinkelser i oprettelse af et indstillingsudvalg som skal godkende de nye strategier. MEN vi håber på en hurtig sagsbehandling, således vi inden al for længe kan påbegynde ansøgningsbehandling i den nye LAG Struer - Holstebro. Mere følger straks vi kender nyt. Som bekendt har vi afholdt stiftende generalforsamling for den nye LAG Struer - Holstebro for denne programperiode 2023 - 2027. 

Stiftende generalforsamling blev afholdt den 08-06-2022  med et stort fremmøde, hvor alle tegnede et nyt medlemskab i den nye LAG.

 Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at genvælge den nuværende LAG bestyrelse, således den opbyggede viden overføres i en opstartsfase i den nye LAG.

De endelige godkendelser procedurer er godt på vej og udarbejdelse af en ny Lokal udviklingsstrategi er allerede påbegyndt  og vil blive rundsendt til alle medlemmer for kommentering når klar.

Vi håber snart vi kan udmelde ansøgningsdatoer for 2023.

På vegne af bestyrelsen
Alex