Projektets formål er, at forbedre levevilkårene for alle aldersgrupper i sognet, samt at forbedre vilkårene for foreningernes mangeartede aktiviteter. Aktivt at skabe udvikling, - i stedet for at affinde sig med afvikling.

Dette søges fremmet ved at tilvejebringe nye og bedre fritidsfaciliteter og mødesteder for både børn, unge og voksne.

Der lægges vægt på motion og bevægelse, både indendørs og udendørs, samt mulighed for oplevelse, dannelse, læring, kreativ udfoldelse, afholdelse af festlige begivenheder og socialt samvær.

Ansøger for projektet:
Egebjerg Hallen

Projektets totale omkostninger:
8.100.000 kr.

Betinget tilsagn LAG Struer-Holstebro:
300.000 kr.