Borgerne i Mogenstrup ønsker at ombygge den tidligere børnehave til fælleshus. Fælleshuset skal danne ramme om de fællesaktiviteter, der hidtil er blevet afholdt i Mogenstrup Forsamlingshus: fastelavnsfest, sommerfest/sportsfest, høstfest, julefrokost, bankospil, dilettant, fællesspisninger, motionsgymnastik, men fremover med en beliggenhed midt i et rekreativt område udlagt af Holstebro kommune til kultur- og fritidsaktiviteter. Samtidig tænkes huset også udlejet som festhus.

Med fælleshuset ønsker man at skabe bedre rammer for samværet og større fællesskabsfølelse mellem borgerne i Mogenstrup, større sammenhængskraft mellem de forskellige generationer fra skolebørn til seniorerne - mellem by og land. 

Ansøger for projektet:
Øster Sogns Udvikling

Projektets totale omkostninger:
903.866 kr.

Tilsagn LAG Struer-Holstebro:
450.000 kr.