Husby Sogneforening har gennem de seneste ca. 5 år arbejdet på at få opgraderet internetforbindelsen i lokalområdet. Det intensive arbejde har båret frugt i form af at det er lykkes at få udrullet fiberbredbånd under kommercielle vilkår i en stor del af lokalområdet. Tilbage står dog et geografisk stort, men tyndt befolket område i oplandet til Husby hvor kommerciel udrulning af fiber ikke er mulig. Udrulningen i af fiberbredbånd i dette område er for dyr til at være kommerciel bæredygtig, men med hjælp fra RAH Fiberbredbånd er det lykkes at opnår en rimelig pris.

En god, stabil internetforbindelse er en forudsætning for fortsat bosætning og udvikling i området, og vil gøre det nemmere at tiltrække nystartende erhvervsvirksomheder, børnefamilier og personer med hjemmearbejdspladser som potentielle købere til de ejendomme der udbydes til salg i oplandet til Husby, hvilket på sigt forhåbentlig kan øge befolkningstallet og skabe flere små arbejdspladser i den vestlige del af Holstebro Kommune

Ansøger for projektet:
Husby Sogneforening

Projektets totale omkostninger:
550.000 kr.

Tilsagn LAG Struer-Holstebro:
175.000 kr.