Tambohus Naturhavn som byens torv" er tænkt som et samlingssted for dem, der skal på kroen, skal bruge havnen, skal på udflugt, skal en tur i det berømte Hellerød Kær, skal i kajak i området eller Jegindø rundt. Projektet er en naturlig forlængelse af fase 1, som tidligere i år blev støttet af LAG Struer-Holstebro.

Projektet består af tre elementer: 18 nye bådepladser i et nyt kajanlæg, flytning af det nuværende kajakområde samt etablering af "den spanske trappe" og aktivitetsområde på Krumøen, der ligger i havnen. Det praktiske arbejde begynder i efteråret 2019, og de nye havnefaciliteter kan tages i brug i foråret 2020 med officiel indvielse den 4. juli 2020 i forbindelse med den årlige havnefest i Tambohus.

Ansøger for projektet:
Struer Kommune

Projektets totale omkostninger:
577.049 kr.

Delvist tilsagn LAG Struer-Holstebro:
150.000