Nr. Felding GIF har de sidste par år haft en imponerende medlemsfremgang på ca. 150 personer. Der er skabt flere nye tilbud såsom karate, aktiviteter for byens seniorer og løb.

Idrætscenter Syd søger støtte til at fuldende et byggeprojekt. Projektet er et delprojekt af et større projekt hvor man ønsker at forbedre de eksisterende idrætsfaciliteter til et regulært ’Idrætscenter’ med motionscenter, klublokale/mødelokale, aktivitetsrum/forsamlingslokale, nyt og større depotrum, foyer, garderobe, køkken, handicaptoilet og bytorv med udendørsaktiviteter, erhvervslokale til massør/fysioterapeut og integreret børnehave.

Målet er flere lokale fritids- og kulturtilbud generelt og specifikt inden for idræt/motion for alle i Nr. Felding.

Ansøger for projektet:
Idrætscenter Syd

Projektets totale omkostninger:
494.764 kr.

Tilsagn LAG Struer-Holstebro:
150.000 kr.